باتری لپ تاپ دل مدل Battery Original Dell E5470

باتری لپ تاپ دل مدل E5470 برای لپ تاپ های سری:

 • Dell Latitude E5450
 • Dell Latitude E5470
 • Dell Latitude E5550
 • Dell Latitude E5570

 پارت نامبر مشابه : ROTMP , R0TMP , 6MT4T , 79VRK , 7V69Y , TXF9M , 07V69Y

این باتری به صورت کاملا اورجینال عرضه می شود .

باتری اورجینال لپ تاپ دل مدل E5470 شامل 4 ماه گارانتی می باشد.

برای خرید باتری لپ تاپ دل مدل  E5470  می توانید با کارشناس های ما از طریق شماره ی 02166463720  در تماس باشید .

باتری لپ تاپ دل مدل Battery Original Dell D5175

باتری لپ تاپ دل مدل D5175 برای لپ تاپ های سری:

 • Dell Latitude 11 5175

 پارت نامبر مشابه : XRHWG , VHR5P , RHF3V

این باتری به صورت کاملا اورجینال عرضه می شود .

باتری اورجینال لپ تاپ دل مدل D5175 شامل 4 ماه گارانتی می باشد.

برای خرید باتری لپ تاپ دل مدل  D5175   می توانید با کارشناس های ما از طریق شماره ی 02166463720  در تماس باشید .

باتری لپ تاپ دل مدل Battery Original Dell D5370

باتری لپ تاپ دل مدل D5370 برای لپ تاپ های سری:

 • Dell Inspiron 13 5370
 • Dell Inspiron 13 7370
 • Dell Inspiron 13 7373
 • Dell Inspiron 13 7380
 • Dell Inspiron 13 7380
 • Dell Inspiron 13MF PRO-D5501TS
 • Dell Inspiron 13MF PRO-D5505TS
 • Dell Inspiron 13MF PRO-D5701TS
 • Dell Inspiron 13 7386

 

این باتری ها به صورت کاملا اورجینال عرضه می شود .

باتری اورجینال لپ تاپ دل مدل  D5370  شامل 4 ماه گارانتی می باشد.

برای خرید باتری لپ تاپ دل مدل  D5370  می توانید با کارشناس های ما از طریق شماره ی 02166463720  در تماس باشید .

باتری لپ تاپ دل مدل Battery Original Dell D3540

باتری لپ تاپ دل مدل  D3540 برای لپ تاپ های سری:

 • Dell Precision 3540
 • Dell Precision 15 3540
 • Dell Precision M3540
 • Dell Latitude 5401
 • Dell Latitude 5400
 • Dell Latitude 5500

پارت نامبر مشابه : R8D7N  ,  1V1XF , 4GVMP 

این باتری ها به صورت کاملا اورجینال عرضه می شود .

باتری اورجینال لپ تاپ دل مدل D3540  شامل 4 ماه گارانتی می باشد.

برای خرید باتری لپ تاپ دل مدل D3540  می توانید با کارشناس های ما از طریق شماره ی 02166463720  در تماس باشید .

باتری لپ تاپ دل مدل Battery Original Dell D5480

باتری لپ تاپ دل مدل D5480 برای لپ تاپ های سری:

 • Dell Latitude 5482
 • Dell Latitude 5488
 • Dell Vostro 5490
 • Dell Vostro 5581
 • Dell Vostro 5590
 • Dell Inspiron 5582
 • Dell Inspiron 15 7570
 • Dell Inspiron 5491
 • Dell Inspiron 5482
 • Dell Inspiron 15 7560
 • Dell Inspiron 15 5584
 • Dell Inspiron 15 7572
 • Dell Inspiron 5481
 • Dell Inspiron 5591
 • Dell Latitude 3400
 • Dell Inspiron 7586 
 • Dell Inspiron 15 7000 

پارت نامبر مشابه : YRDD6 , P111G , P116G , P61F , P76F , P78F , P85F , P92G001 , P93G001 

این باتری ها به صورت کاملا اورجینال عرضه می شود .

باتری اورجینال لپ تاپ دل مدل D5480 شامل 4 ماه گارانتی می باشد.

برای خرید باتری لپ تاپ دل مدل D5480  می توانید با کارشناس های ما از طریق شماره ی 02166463720  در تماس باشید .

باتری لپ تاپ دل مدل Battery Original Dell D5390

باتری لپ تاپ دل مدل D5390 برای لپ تاپ های سری:

 • Dell Inspiron 13-5390
 • Dell XPS 9370
 • Dell XPS 9380
 • Dell XPS 5390

 

این باتری ها به صورت کاملا اورجینال عرضه می شود .

باتری اورجینال لپ تاپ دل مدل D5390 شامل 4 ماه گارانتی می باشد.

برای خرید باتری لپ تاپ دل مدل D5390  می توانید با کارشناس های ما از طریق شماره ی 02166463720  در تماس باشید .

باتری لپ تاپ دل مدل Battery Original Dell D7270

باتری لپ تاپ دل مدل D7270 برای لپ تاپ های سری:

 • Dell Latitude 7400
 • Dell Latitude 7270
 • Dell E7260
 • Dell E7270

 

این باتری ها به صورت کاملا اورجینال عرضه می شود .

باتری اورجینال لپ تاپ دل مدل D7270 شامل 4 ماه گارانتی می باشد.

برای خرید باتری لپ تاپ دل مدل D7270  می توانید با کارشناس های ما از طریق شماره ی 02166463720  در تماس باشید .

باتری لپ تاپ دل مدل Battery Original Dell D3340

باتری لپ تاپ دل مدل  D3340 برای لپ تاپ های سری:

 • Dell Latitude 3340
 • Dell Latitude 3350
 • Dell E3340
 • Dell V131

 

این باتری ها به صورت کاملا اورجینال عرضه می شود .

باتری اورجینال لپ تاپ دل مدل D3340 شامل 4 ماه گارانتی می باشد.

برای خرید باتری لپ تاپ دل مدل D3340  می توانید با کارشناس های ما از طریق شماره ی 02166463720  در تماس باشید .

باتری اورجینال لپ تاپ دل battery original dell D3521H

باتری لپ تاپ دل مدل D3521H برای لپ تاپ های سری:

 • Dell Inspiron 3421
 • Dell Inspiron 3437
 • Dell Inspiron 3442
 • Dell Inspiron 3521
 • Dell Inspiron 3567
 • Dell Inspiron 3721
 • Dell Inspiron 3737
 • Dell Inspiron 5421
 • Dell Inspiron 5521
 • Dell Inspiron 14 3000
 • Dell Inspiron 15 3000
 • Dell Inspiron 17 5000
 • Dell Latitude 14 3000
 • Dell Latitude 15 3000
 • Dell Latitude 3440
 • Dell Latitude 3540
 • Dell Vostro 14 3000

 

این باتری ها به صورت کاملا اورجینال عرضه می شود .

باتری اورجینال لپ تاپ دل مدل  D3521H   شامل 4 ماه گارانتی می باشد.

برای خرید باتری لپ تاپ دل مدل  D3521H می توانید با کارشناس های ما از طریق شماره ی 02166463720 در تماس باشید .

باتری لپ تاپ دل مدل Battery Orginal Dell Inspiron 1525

باتری لپ تاپ دل مدل  Inspiron 1525 برای لپ تاپ های سری:

 • Dell Inspiron 1526
 • Dell Inspiron 1545
 • Dell Inspiron 1546
 • Dell Inspiron 14 1440
 • Dell Inspiron 17 1750
 • Dell Vostro 500

 

این باتری ها به صورت کاملا اورجینال عرضه می شود .

باتری اورجینال لپ تاپ دل مدل Inspiron 1525 شامل 4 ماه گارانتی می باشد.

برای خرید باتری لپ تاپ دل مدل Inspiron 1525  می توانید با کارشناس های ما از طریق شماره ی 02166463720 در تماس باشید .