اعلام واریزی


مبلغ تراکنش را وارد کنید.
بانک مبدا واریز را انتخاب کنید.
کد سفارش مربوط به این واریزی را وارد کنید.
نام خود را وارد کنید.
یک شماره موبایل صحیح وارد کنید.
یک ایمیل صحیح وارد کنید.
پیام خود را وارد کنید.
Invalid Input

لطفا توجه داشته باشید تصویر ارسالی به گونه باشد تا اطلاعات مندرج در آن شامل مبلغ و شماره پیگیری تراکنش خوانا باشد.

اطلاعات حساب های بانکی

بانک شماره حساب شماره کارت شماره شبا
اقتصاد نوین اقتصاد نوین شماره حساب 187-2-5827974-1 شماره کارت 6274-1219-4008-3181 شماره شبا IR430550018700205827974001

پیامک شماره حساب ها

برای دریافت شماره حساب ها از طریق پیامک ، شماره موبایل خود را وارد کنید.

یک شماره موبایل صحیح وارد کنید.